Homepagina Printen
 
 

De school

Waar staan we voor?

  • De Overhaal is een veilige school met een prettig sociaal klimaat. De school is kleinschalig en er is veel speelruimte voor de kinderen.

  • Wanneer er problemen zijn denken wij oplossingsgericht.  Wij veroordelen niet, plakken geen etiketjes, maar zoeken met elkaar naar mogelijkheden.

  • Ouders zijn betrokken en tevreden. De drempels zijn laag.

  • De school behaalt goede resultaten. Rekenen, Begrijpend Lezen en Lezen scoren boven het landelijk gemiddelde en de inspectienorm.

  • Creativiteit is belangrijk. Er wordt veel aandacht besteed aan tekenen en handvaardigheid en muziek. 
     

De Overhaal (geschiedenis)

 

"...De glinsteringen van het water, het ruisen van het riet, in de stilte van Zuiderwoude zingt de grutto het hoogste lied..."

Zuiderwoude is het oudste dorp in de gemeente Waterland. In de gouden eeuw was het een zeer welvarend dorp en veel groter dan nu. Vooral aan het Dijkeinde stonden op de terpen veel meer huizen. Dat kun je nog zien op de bronzen plaat die daar staat.
In de 18e eeuw raakte het dorp in verval.
Tegenwoordig is het een van de mooiste dorpen in Waterland. 

Hoe oud de school is weten we niet precies. Hij werd voor 't eerst genoemd in de geschiedenisboeken in 1743. Maar hij bestond waarschijnlijk al veel langer.
Tot 1869 was de school gehuisvest in Dorpsstraat 11. Later op nr. 34-36, waarin nu woningen zijn gebouwd. Tegenwoordig staat de school daar tegenover op nr. 41.


 

De naam Overhaal

Een overhaal is een installatie waarbij een schip over land van het ene in het andere water wordt getrokken, met het doel een peilverschil te overwinnen.

Symbolisch gezien is dat ook het doel van onze school: de kinderen naar een hoger peil begeleiden.
 

 
  © OBS De Overhaal | pagina aangepast: 29-01-2015 | Design and hosting provided by SchoolsUnited with SyndeoCMS