Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Muziekoptreden groep 5/6   02-07-2018

De afgelopen maanden hebben de kinderen van groep 5/6 lessen
keyboard, gitaar en trompet gevolgd.
Om te laten zien/horen wat zij geleerd hebben, geven zij op
vrijdagmiddag 13 juli een echt concert.
Ouders van de groep zijn welkom om te komen kijken. Meer
informatie over aanvangstijd volgt nog.
Top


Ouderavond Social Media groep 7/8    01-06-2018

Woensdagavond 6 juni organiseert De Overhaal in samenwerking met Jongerenwerk gemeente Waterland en Schoolmaatschappeijk Werk een ouderavond voor de ouders van groep 7/8. Thema voor deze avond zal zijn Social Media. Ouders van deze klas hebben inmiddels een speciale uitnodiging voor deze avond ontvangen.
Top


Schoolfotograaf   18-05-2018

Trek woensdag 30 mei je mooiste kleding aan en oefen je glimlach alvast voor de spiegel, want dan komt de schoolfotograaf!! Gedurende de hele ochtend worden er portretfoto’s gemaakt van de kinderen en gaan de kinderen op de klassenfoto….Smile!!  Broertjes en zusjes die niet op school zitten, mogen vanaf 11.30 uur komen.
 
Top


Koningsspelen   03-04-2018

Op vrijdag 20 april zal ook onze school meedoen aan de Koningsspelen! Deze dag beginnen alle leerlingen met een gezamenlijk (en gesponsord) ontbijt.  Rond de klok van 9.15 uur zullen we beginnen met de sportactiviteiten en spelletjes. Deze spelletjes duren ongeveer tot 12.30 uur. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen dan lekker van het weekend genieten. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen ’s middags nog gezellig op school doorbrengen.   We hebben uw hulp hierbij weer hard nodig! Wilt u helpen met het klaarzetten van de spelletjes en het begeleiden van een groepje? Dan kunt u zich opgeven!! Dit wilt u niet missen! 
 
Top


Inschrijvingen nieuwe leerlingen   31-01-2018

Het lijkt misschien nog ver weg, maar nu zijn we al bezig met de planning voor volgend schooljaar. Daarbij is het voor ons van belang om te weten hoeveel leerlingen er zullen instromen in de school. We willen de ouders van nieuwe leerlingen verzoeken om de kinderen zo spoedig mogelijk in te schrijven. Voor de indeling van de klassen spelen leerlingprognoses een belangrijke rol. Daarom willen we graag weten welke peuters in de toekomst onze school zullen gaan bezoeken. Ook deze kinderen kunnen alvast ingeschreven worden. 
 
Top


Digitale nieuwsbrief   05-09-2017

Ook dit schooljaar zullen wij onze nieuwsbrief (en andere schoolpost) digitaal naar u versturen. Mochten er wijzigingen zijn of ontvangt u de nieuwsbrief niet? Dan kunt u uw e-mail adres sturen naar directie@obsdeoverhaal.nl
Top


Kom jij ons team versterken?   26-04-2017

Wil je ervaring opdoen op verschillende scholen en daarnaast je eigen ontwikkeling richting geven?
 
Jij krijgt dan een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Onze (opleidings) scholen verschillen in allerlei opzichten; omvang, schooltype, leerlingenpopulatie, onderwijsfilosofie en bieden jou daarmee een diversiteit aan leermogelijkheden. OPSPOOR zet in op lerend werken: scholing, individuele coaching en begeleiding is voor ons een gegeven om jouw talent te blijven ontwikkelen.

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s die minimaal 3 dagen per week beschikbaar zijn voor onze vaste invalpool. Vanuit deze pool kun je ingezet worden in (langdurige) vervangingen, maar ook doorstromen naar een reguliere vacature op een van onze scholen.

De scholen van OPSPOOR zijn onderverdeeld in drie clusters. Jij wordt geplaatst op een stamschool in één van deze clusters en zal als eerste worden ingezet bij vervangingen. Is er geen vervanging nodig: dan ben jij gewoon aan het werk op je stamschool.
 
Wij zoeken collega’s:

·         die graag willen invallen;
·         in alle groepen willen werken;
·         minimaal 3 dagen per week beschikbaar zijn.

Wij bieden:

·         een diversiteit aan scholen en onderwijsvormen;
·         professionalisering;
·         uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
 
cao Primair onderwijs

Voor alle medewerkers bij OPSPOOR is de cao PO 2016-2017 van toepassing.
 
Solliciteren? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar vacature@opspoor.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen met Jeanine Timmerman tel. 0299-820900

 

Top