MRWat doet de MR?
De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken die relevant zijn voor de school als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, pesten, het vaststellen van vakanties en vrije dagen.
 
Wat heeft de MR het afgelopen anderhalf jaar gedaan? 

Pesten 
Tijdens het schooljaar 2010-2011 bleek dat er klachten waren over pesten op school. De MR heeft dit bespreekbaar gemaakt en het schoolteam heeft een thema-avond georganiseerd waarop een deskundige uitlegde hoe je daar als school en ouders mee om kunt gaan. Ook heeft de school een pestprotocol opgenomen in de schoolkalender. Pesten is een ingewikkeld probleem dat altijd op de loer ligt en waar we altijd waakzaam op moeten zijn, zowel leerkrachten als ouders. Als je vragen over pesten hebt, neem dan contact op met de leerkracht. Ook de directie staat open voor vragen hierover.
 
Thema-avond cyberpesten 
Cyberpesten wordt een steeds actueler thema. Omdat we daar op school nog maar weinig van weten heeft het team besloten om in oktober 2012 een thema-avond over cyberpesten te houden. Dan zal ook een protocol voor cyberpesten en een handout met tips en adviezen worden uitgedeeld.
 
Laptops 
Ineke heeft haar werkgever Microsoft bereid gevonden een zestal laptops aan de school te doneren (en 2 voor de school in Kwadijk, die ook onder René’s toezicht vallen). Dat betekent dat leerlingen meer en vaker kunnen werken met een laptop. Daarvoor zijn wij Ineke en Microsoft erg dankbaar!
 
Nieuwe methode voor sociaal-emotionele vorming 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de school gaan werken met een nieuwe methode voor sociaal-emotionele vorming. Daarmee kan de school structureel aandacht besteden aan hoe je op een positieve en respectvolle manier met elkaar omgaat. Vier keer per jaar zal aandacht worden besteed aan onderwerpen als buitensluiten, pesten etc. Tijdens die periodes zal met posters aandacht worden gevraagd voor het onderwerp.
 
Engelse les 
We zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aanvullende Engelse lessen aan te bieden. Daarvoor heeft Ineke contact opgenomen met een lerares Engels. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om deze extra les aan te kunnen bieden en buigt het team zich over het voorstel.
 
Vereniging Vrienden van de Overhaal 
De scholen in Nederland beschikken helaas niet over budgetten om voor onze kinderen iets extra’s te doen. Als medezeggenschapsraad hebben wij nagedacht hoe wij onze school als ouders iets meer zouden kunnen ondersteunen. Wij hebben, in navolging van de lagere school In Broek in Waterland, De Havenrakkers,het idee opgevat om “De Vrienden van de Overhaal” op te richten.
 
De Vrienden van de Overhaal, is een stichting waar wij als ouders op een structurele basis een extra ‘spaarpotje’ creëren waarmee de school onze kinderen meer kan bieden. Wat dat meer is, kunnen wij als ouders zelf bepalen, in overleg met de school. Dit kan variëren van extra buitenspeelspullen, audiovisuele apparatuur, AVI-leesboekjes, maar ook
musea- of theaterbezoek, of, toneel- of muziekles.
 
Een stichting heeft verschillende voordelen. Het belangrijkste is dat de school via een stichting als deze gelden mag ontvangen. De school voldoet dan aan de overheidsrichtlijnen voor sponsoring. Ten tweede kent een stichting een bestuur waar transparante besluitvorming over de gelden kan plaatsvinden. Ten derde kan een stichting ook fondsen werven bij anderen dan de ouders van leerlingen.
 
Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om een dergelijke stichting op te richten. Na de vakantie meer nieuws hierover.
 
Nieuwe schoolgids 
De school is weer toe aan een nieuwe schoolgids die elke vier jaar wordt gepubliceerd. Majella heeft met haar creatieve talenten het boekje voorzien van een aantrekkelijk nieuw ontwerp.
 
Website 
De school heeft op dit moment een website die helaas niet makkelijk te beheren blijkt. Het is de bedoeling om komend najaar de bestaande website ofwel werkend te krijgen of een geheel nieuwe website te creëren. Majella en Nienke zullen zich hierop storten.
 
Wat kun je als ouder doen?
 
Als ouder kun je onderwerpen aandragen voor de MR-vergadering. Als je iets op de agenda wil zetten kun je dat aangeven aan de voorzitter van de MR (nu Hansje, komend schooljaar zal er een nieuwe voorzitter zijn).
Het is ook mogelijk om de vergadering bij te wonen. Je kunt onderwerpen ook bespreken met de MR-leden.
 
Open voor suggesties 
Natuurlijk hebben wij veel ambities en plannen. Maar we staan ook open voor suggesties en andere zaken die onder leerlingen en ouders leven. Je kunt ons altijd aanspreken of een e-mail sturen.
 
Voorstelrondje
 
Loes
Ik ben Loes Goede en ik ben de leerkracht van groep 1 en 2 dus de kleuterjuf. Ik werk nu vanaf januari 2008 in Zuiderwoude op de Overhaal met veel plezier. Het werken met kleuters vind ik heel erg fijn! Toen ik
18 was haalde ik mijn bevoegdheid op de opleidingsschool voor kleuterleidsters en ben ik meteen begonnen als juf in Amsterdam. Na wat omzwervingen via de horeca als serveerster ben ik toch weer teruggekomen in het onderwijs en al mijn diploma's gehaald die nodig waren om in het basisonderwijs les te mogen blijven geven. Tussendoor ben ik moeder geworden van 2 kinderen , een dochter die nu 27 is Eveline en een zoon Daan. (nu 25) Het werken met kleuters is zelfs een hobby van me maar ik hou ook veel van wandelen, fietsen hardlopen en met vrienden genieten van alles wat leuk is om in je vrije tijd te doen.
Met de ouders heb ik door de leeftijd van de kinderen in m'n klas veel contact en dat is altijd heel erg leuk.
Ik geniet van de dorpsschool in Zuiderwoude met z'n prachtige ligging in het mooi landelijke Waterland...het is een feestje om op de fiets te zitten als je naar je werk gaat en van alle seizoenen te kunnen genieten.
 
Nienke
Ik ben Nienke Penning. Ik werk alweer bijna 12 jaar op De Overhaal. Mijn vorige school was de Kohnstammschool in Monnickendam. Daar kreeg je elk jaar een andere groep. Door die afwisseling heb ik in alle groepen ervaring op kunnen doen. Op De Overhaal heb ik eerst twee jaar met veel plezier in de kleutergroep gestaan. Daarna werd ik de juf van de middenbouw(groep3-4-5) en sinds we 4 groepen hebben ben ik de juf van groep 3/4. Kinderen leren lezen is een feestje, dus ik heb het erg naar mijn zin in die groep.
Ik heb twee dochters, Noortje en Emmie. Noortje zit nu alweer ruim een jaar op het voortgezet onderwijs, Emmie zit in groep 8. Ik houd van de kleinschaligheid van onze school waardoor ‘de lijntjes kort zijn’ en de overlegstructuren overzichtelijk.
  
Ineke 
Hallo, ik ben Ineke Hoekman-van Hassel, 47 jaar, getrouwd met Jaap. Ons gezin bestaat uit Jaap en Gijs (volgend schooljaar groep 6 en 3), en de grote zus Claire en de grote broers Erik en David. Wij wonen in Uitdam.
Ik werk voor Microsoft Nederland als directeur Human Resources en ben ooit afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit. Naast het gezin en werk heb ik weinig tijd voor hobbies, maar ik hou wel van avontuurlijke reizen (Antartica, Kilimanjaro, etc. toen nog zonder
kids!) en vorig jaar zijn wij met het hele gezin 6 weken door Australië gereisd. Ik vind De Overhaal een fantastische school en ik wil graag bijdragen om zaken die nog beter zouden kunnen voor leraren, kinderen en ouders, mede vorm te geven. E-mail: inekevh@microsoft.com
 
Frits (secretaris) 
Hoi, ik ben Frits Philips. Samen met Fiona heb ik twee dochters: Charlie (nog net groep 5) en Kayte (idem groep 3). Wij wonen nu ruim twee jaar in Zuiderwoude en willen nooit meer weg. Ik heb mijn eigen communicatiebureau en hou van schrijven, leuke ideeën bedenken en mooie dingen maken voor onze klanten (brochures, jaarverslagen, websites etc.) Verder hou ik veel van mooie boeken en films en laat ik me graag inspireren door leuke mensen en bijzondere plekken. Ik wilde graag de MR in omdat de Overhaal de leukste school van Nederland is en ik daar mijn steentje aan bij wil dragen. Voor mij is het belangrijk dat de sfeer op school goed is en dat álle kinderen zich er thuis en veilig voelen.
E-mail: fritsphilips@gmail.com