Overblijven


 

Voor kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, bestaat de mogelijkheid om op school over te blijven. De kinderen eten onder toezicht van de leerkracht of een overblijfouder. Na het eten gaan ze (buiten) spelen onder toezicht van drie ouders.
Elke klas heeft een "tosti-dag". De kinderen kunnen dan bij de overblijfmoeders van hun broodje een tosti laten maken.
maandag de kleuters
dinsdag groep 3/4
donderdag groep 5/6
vrijdag groep 7/8
Om verwarring te voorkomen moeten de lunchpakketten van de kinderen duidelijk voorzien zijn van een naam.

Kinderen die thuis eten zijn vanaf 13.00 uur weer welkom op school.

Inlichtingen over de overblijf kunt u inwinnen bij de contactpersoon Astrid Schotanus.